Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 ở Sơn Tây và Đông Anh (13:55 15/10/2019)


HNP - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT, triển khai giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019.

Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức đoàn giám sát đối với lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố; việc ban hành văn bản, chỉ đạo, triển khai thực hiện về ATTP; kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 30/9/2019; công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; công tác cấp GCN đủ điều kiện vệ sinh ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP, xác nhận kiến thức ATTP; công tác xét nghiệm; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể…

Việc giám sát tại: UBND thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh và 4 xã, phường, thị trấn trên địa bàn của huyện, thị xã (mỗi đơn vị lựa chọn 2 xã, phường, thị trấn). Thời gian giám sát: Mỗi đơn vị làm việc 1 buổi, cụ thể: Thị xã Sơn Tây giám sát ngày 29/10/2019; huyện Đông Anh giám sát ngày 31/10/2019.  

 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám sát; xây dựng kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn giám sát, tổ chức triển khai nội dung giám sát theo đúng kế hoạch.

UBND quận, huyện và thị xã được giám sát chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan theo đề cương gửi kèm, bố trí địa điểm làm việc với đoàn giám sát theo kế hoạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã (tại địa phương được giám sát) phối hợp tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tại địa phương; phản ánh, phát hiện đề xuất với đoàn giám sát những nội dung thực hiện chưa đúng về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại địa phương để góp phần thực hiện tốt kế hoạch giám sát đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t