Chủ động phòng, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 (16:09 12/10/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3384/SNN-TL, ban hành ngày 10/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác phòng, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020.

Theo đó, để chủ động phòng, chống hạn hán, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất trên cơ sở bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với thực tế của địa phương và năng lực nguồn nước. Đối với những diện tích cấy lúa có khả năng không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ phải kiên quyết chuyển sang cây trồng cạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi, đặc biệt là các công trình mới được bàn giao từ các quận, huyện, thị xã về các công ty quản lý đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến nhiệm vụ này, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố: Kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổ chức sửa chữa các hư hỏng công trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; chuẩn bị các phương tiện, công cụ bơm tát dã chiến, thủ công để hỗ trợ cấp nước phòng, chống hạn khi cần thiết; phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cấp nước, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng giải pháp hạ thấp cao trình bơm, lắp đặt máy bơm dã chiến để lấy nước sông Hồng ở mức thấp, đảm bảo vận hành bơm nước tưới phục vụ gieo cấy trong mọi tình huống, mọi điều kiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết để lập kế hoạch tích nước hồ chứa phù hợp, đồng thời, đảm bảo an toàn công trình.

Chủ động vận hành các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ... nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi có yêu cầu phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, đồng thời, bổ sung nguồn nước vào các sông và các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, vùng trũng tạo nguồn nước chống hạn; quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị quản lý thực hiện các dự án thủy lợi, dự án liên quan đến công trình thủy lợi kiểm tra, lập, triển khai giải pháp đảm bảo phục vụ sản xuất trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, lập kế hoạch tưới, tiêu và xây dựng phương án phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2019-2020…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t