Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè (16:02 12/10/2019)


HNP - Trong nội cung Công văn số 3379/SNN-TTBVTV, ban hành ngày 10/10, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 7356/BNN-QLCL ngày 3/10/2019 của Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến sản phẩm chè; đồng thời nhằm tăng cường quản lý chất lượng, ATTP trong sản xuất chè trên địa bàn thành phố, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý sản xuất chè theo chuỗi giá trị, tuân thủ quy định về môi trường, chất lượng, ATTP từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và lưu thông trên thị trường.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Trong quá trình thẩm định lần đầu và định kỳ phải kiểm tra trực quan sản phẩm và lấy mẫu phân tích khi có nghi ngờ sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018, của Bộ NN&PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT thông qua việc tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết.

Quản lý điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP… trong sản xuất, chế biến chè khô để tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường; xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu chè của địa phương.

Sở NN&PTNT giao các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo ATTP trong sơ chế, chế biến và kinh doanh chè; hướng dẫn nông dân quy trình sản xuất chè an toàn, VietGAP..., kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất - sơ chế - chế biến và tiêu thụ chè an toàn…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t