Biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (16:16 11/10/2019)


HNP - Sáng 11/10, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-UBND của UBND TP về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”; Biểu dương hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2019.

Hội Nông dân thành phố biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi


Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-UBND của UBND TP về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”; Hội nông dân các cấp đã quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đến 30/6/2019 đạt 595 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác 2 tỷ đồng, quỹ cấp thành phố 515 tỷ đồng. Quỹ cấp huyện 55 tỷ đồng, quỹ do HND cấp xã vận động 22 tỷ đồng. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND, Quỹ HTND trên địa bàn thành phố có bước phát triển vượt bậc, tăng 504 tỷ đồng so với năm 2009. Điển hình như huyện Gia Lâm Quỹ HTND đạt 6,7 tỷ đồng, Thanh Trì đạt 6,3 tỷ đồng...
 
Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố đã chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ HTND các huyện, thị xã hướng dẫn xây dựng dự án, thẩm định và phê duyệt ủy thác giải ngân 5.270 dự án với tổng số tiền 1.524 tỷ đồng nguồn vốn quay vòng và vốn mới bổ sung hàng năm cho 165.602 lượt hộ hội viên vay vốn.
 
Quy trình cho vay vốn được các cấp hội thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Các hộ vay vốn được bình xét công khai dân chủ. Các hộ đủ điều kiện tham gia dự án vay vốn, thảo luận, xây dựng quy ước hoạt động của dự án. Các hộ vay vốn tham gia được hội tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh... tạo điều kiện cho hội viên nông dân thiếu vốn phát triển sản xuất.
 
Nhờ nguồn vốn của Quỹ HTND, nhận thức của nông dân thay đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức sản xuất liên kết, nhóm hộ có cùng mục đích sản xuất kinh doanh, cùng ngành nghề sản xuất. Tạo nên những sản phẩm nông nghiệp có tính liên kết, hỗ trợ nhau hình thành các mô hình góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Hoạt động của quỹ đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn lao động trên địa bàn nông thôn, giúp cho nhiều hộ khó khăn có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Trong 10 năm qua, Quỹ HTND thành phố đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng nghiệm vụ và kế toán Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thành phố và các huyện, thị xã. Phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức trên 300 lớp tập huấn cho trên 30.000 lượt cán bộ Hội Nông dân cơ sở.
 
Về phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hàng năm, có 100% các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở tổ chức pháp động thực hiện phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cụ thể tới các chi hội, cơ sở hội. Trong 5 năm qua, đã có 1,5 triệu lượt hội viên nông dân đăng ký hội sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 
 
Tổng số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2015-2019 là 3.257 hộ. Trong đó, có 276 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t