Tuyên dương 385 người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế (21:53 11/10/2019)


HNP - Sáng 11/10, Cục thuế Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP tham dự hội nghị.  

Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế được UBND TP tặng Bằng khen


Năm 2018, với phương châm tạo mọi điều kiện tốt nhất để người nộp thuế tập trung sản xuất kinh doanh, từ đó, tăng nguồn thu cho người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Cụ thể, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, dưới nhiều hình thức như tổ chức tập huấn, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuế… Qua đó, đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế ngay từ ngày đầu khởi nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, thời gian đăng ký mã số doanh nghiệp không quá 30 phút, chỉ bằng 12,5% thời gian so với quy định là 4 tiếng đồng hồ. Cục Thuế còn tiếp tục duy trì chất lượng, hiệu quả khai thuế qua mạng với kết quả trên 98% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và trên 96% số tiền thuế nộp theo phương thức điện tử…
 
Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan thuế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã chủ động nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn để phát triển kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao, với tổng thu nội địa trong năm 2018 đạt 226.795 tỷ đồng, vượt 3,9% dự toán và tăng 16,5% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, số thuế, phí các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt 115.228 tỷ đồng, chiếm 50,8% tổng thu ngân sách trên địa bàn TP và tăng 12,83% so với đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp năm 2017. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng khá, có số nộp ngân sách lớn và có số nộp năm sau cao hơn năm trước tiêu biểu như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; Chi nhánh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Hà Nội…
 
Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tuyên dương 385 người nộp thuế tiêu biểu thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Trong đó, có 17 người nộp thuế được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua; 23 người nộp thuế được UBND TP tặng Bằng khen; 25 người nộp thuế được Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 43 người nộp thuế được T