Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (21:46 11/10/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3368/SNN-VP, ban hành ngày 10/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc hưởng ứng và thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các luật có hiệu lực năm 2019; các nội dung về ATTP, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thành phố; những vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và người dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với chủ đề năm 2019 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động tại mỗi đơn vị; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Tổ chức và duy trì thực hiện “Ngày pháp luật”, các buổi sinh hoạt dưới cờ... với tinh thần thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của đơn vị; động viên công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố và Sở NN&PTNT phát động.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở cơ quan và địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về Ngày pháp luật Việt Nam. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt là Tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t