Làm rõ tiến độ 7 dự án khắc phục hậu quả cơn bão số 3, số 4 năm 2018 ở Mỹ Đức và Chương Mỹ (21:42 11/10/2019)


HNP - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 154/BC-BQLNN&PTNT, làm rõ tình hình triển khai thực hiện các dự án khắc phục hậu quả cơn bão số 3, số 4 năm 2018, trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội được giao thực hiện 7 dự án. Trong đó: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Mỹ Hà đoạn Phú Hiền, xã Hợp Thanh và đoạn qua thôn Phú La, xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức) gồm 2 đoạn. Đoạn 1, đê hữu Mỹ Hà đoạn qua thôn Phú La (La Làng), xã Hợp Tiến tương ứng từ K1+100 đến K1+755. Đoạn 2, đê hữu Mỹ Hà đoạn qua thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh tương ứng từ K2+085 đến K2+365. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 22 tỷ đồng.

Các dự án khác gồm cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu La Làng (huyện Mỹ Đức), hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án này đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng cho 473ha diện tích đất nông nghiệp và dân cư của các thôn La Làng, La Đồng, Phú Liễn của xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức) và một phần diện tích đất của xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)... Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 54,89 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Nhân Lý (huyện Chương Mỹ), hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đảm bảo tiêu thoát nước cho 630ha đất sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp và dân sinh của các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ)… Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 65,273 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đầm Buộm (huyện Chương Mỹ), hiện, chưa có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Sở NN&PTNT. Mục tiêu của dự án này: Đảm bảo tiêu thoát nước cho 581ha phục vụ sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp và dân sinh của các xã Trần Phú, Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ)… Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 61,892 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Thượng (huyện Chương Mỹ), hiện, chưa có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Sở NN&PTNT. Mục tiêu của dự án: Đảm bảo tiêu cho khoảng 250ha diện tích đất tự nhiên thuộc xã Hữu Văn, xã Tốt Động và xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 29,237 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Hạ (huyện Chương Mỹ), hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án này đảm bảo tiêu cho khoảng 325ha diện tích đất tự nhiên thuộc các xã Hữu Văn và xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ)… Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 37,689 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn (huyện Mỹ Đức), hiện chưa có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án của Sở NN&PTNT. Mục tiêu của dự án: Đảm bảo chủ động tưới cho và cấp nguồn cho khoảng 1.841ha đất của các xã Mỹ Thành, Phúc Lâm, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tuy Lai, An Mỹ và Bột Xuyên. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 79,971 tỷ đồng.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t