Hội Cựu chiến binh Thành phố: Tích cực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên (13:56 15/10/2019)


HNP - 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Thành phố luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên hội viên phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Hội.

Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Hội CCB TP


Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ, những năm qua, các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII), của Thành ủy Khóa XVI. Thường trực Thành Hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu, hành động, hiệu quả”, đăng ký với Thành phố mô hình thi đua “Hội CCB Thành phố nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô”. Kết quả, trong 5 năm, cán bộ, hội viên đã tham gia 15.605 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia 7.566 ý kiến xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.
 
Bên cạnh đó, phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa cũng đạt nhiều kết quả thiết thực. Với số lượng 2.542 đơn vị sản xuất kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh làm kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh theo các loại hình hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa V, VI đã xây dựng và triển khai Đề án 03: “Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa”. Kết quả đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đại đa số cán bộ, hội viên và có tính lan tỏa cao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ủng hộ, được các đoàn thể chính trị - xã hội vận dụng triển khai thực hiện. Tính từ năm 2014 đến tháng 6/2019, đã huy động từ nguồn đóng góp của hội viên xây dựng được 524 “Nhà nghĩa tình đồng đội” xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
Các cấp Hội còn thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và từ các nguồn khác, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến ngày 30/6/2019 đạt 1.146,568 tỷ đồng tăng 190,4%% so với cuối nhiệm kỳ khóa IV. Quỹ tình nghĩa do hội viên đóng góp đạt 95,704 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 469.000 đồng. Các nguồn vốn trên đã giúp đỡ 32.179 hộ hội viên được vay để sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho 39.385 lao động. Theo đó, trong những năm qua số hội viên nghèo đã giảm 4.121 hộ. 
 
Trong đẩy mạnh phong trào thi đua tăng cường đoàn kết, phối hợp với MTTQ và các tổ chức quần chúng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương ngày càng phát triển tích cực, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Các cấp Hội thường xuyên chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, chính trị xã hội vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và các địa phương phát động: “Quỹ vì biển đảo Việt Nam”, “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Khuyến học”, “Quỹ Nạn nhân chất độc dacam/điôxin”… với tổng số tiền 73 tỷ 926 triệu đồng. Hội CCB các huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, đã xuất hiện các mô hình thi đua “CCB hiến đất và công sức xây dựng nông thôn mới”, có 24.179 hội viên CCB hiến 952.621m2 đất (trong đó có 53.192m2 đất thổ cư); đóng góp 78,162 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và 272.401 ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng.
 
Phong trào thi đua đã góp phần tích cực và hiệu quả vào giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Thấm nhuần sâu sắc các tư tưởng, quan điểm đó, 5 năm qua, Hội CCB Thành phố đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vào dịp những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các nhà trường và các địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống; kể chuyện chiến đấu, giao lưu với nhân chứng lịch sử là chính những cán bộ, hội viên đã từng góp phần làm nên chiến thắng…
 
Với kết quả đạt được, trong 5 năm (2014-2019), Hội CCB Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (2018); Trung ương Hội tặng 2 Cờ thi đua (2017, 2018); UBND Thành phố tặng 2 Cờ thi đua (2014, 2017); năm 2018 được Thành phố tặng Cờ thi đua trong 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2014) và 25 Bằng khen của Trung ương Hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố trao tặng  do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực. 
 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Nguyễn Văn Nghinh cho biết, với chủ đề thi đua “Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Gương mẫu - Hành động - Hiệu quả”, nhiệm vụ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, Hội sẽ tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cùng nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục có những chủ trương, biện pháp hiệu quả giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và tăng cường các hoạt động tình nghĩa. Đồng thời, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng thêm các hộ gia đình cán bộ, hội viên khá giả, thành đạt, tích cực giảm nghèo, cận nghèo bền vững trong cựu chiến binh, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t