Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 (18:03 09/10/2019)


HNP - Ngày 8/10, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Sở Nội vụ gửi kèm theo Hướng dẫn này gồm: Bảng phân công ca thi trắc nghiệm; sơ đồ phòng thi trắc nghiệm; Danh sách họ tên, số báo danh, ca thi, ngày, giờ thi của 22 Hội đồng thi tuyển; hướng dẫn phương pháp làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Các Hội đồng thi thông báo các nội dung này tới thí sinh.

Đề nghị Hội đồng thi tuyển các quận, huyện, thị xã căn cứ Bảng phân công, sơ đồ phòng thi, Danh sách số báo danh, ca thi, giờ thi, ngày thi, vị trí các phòng thi để chỉ đạo Ban coi thi đến tổ chức coi thi trắc nghiệm, dự kiến thời gian để hoàn thành toàn bộ các khâu.

Để chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi, thí sinh có thể luyện tập, thực hành các thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại địa chỉ website http://thivienchuc.hanoi-itct.edu.vn. Đây là trang web với mục đích để các thí sinh luyện tập thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, mọi nội dung trong bài thi hoặc số báo danh, chuyên ngành thi hoàn toàn là giả định, không liên quan đến kỳ thi thật.

Tổ chức khai mạc kỳ thi: Các Hội đồng thi tuyển tổ chức khai mạc kỳ thi tại cơ quan, đơn vị để cho thí sinh xem số báo danh, phòng thi, sơ đồ điểm thi, học tập nội quy, quy chế thi, hướng dẫn về thời gian thi, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Tổ chức thi trắc nghiệm: Bảng phân ca thi cho 22 Hội đồng thi tuyển, với 31 ca thi kèm theo. Thí sinh làm bài thi liên tục 2 môn thi trắc nghiệm, môn Ngoại ngữ thi trước, thời gian thi 30 phút, môn Kiến thức chung thi sau, thời gian thi 60 phút, thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ chờ bên ngoài, sau khi thi Ngoại ngữ xong, giám thị sẽ gọi vào để chụp ảnh, phát mật khẩu để thi môn kiến thức chung.

Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành: Ngay sau khi thi trắc nghiệm, các Hội đồng thi tổng hợp số lượng thí sinh đạt 50 điểm trở lên cả 2 môn trắc nghiệm (đối với thí sinh không được miễn thi môn Ngoại ngữ) và 50 điểm trở lên môn kiến thức chung đối với thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ để sắp xếp phòng thi viết.

Lịch tổ chức thi môn viết: Chiều ngày 16/11/2019: Họp Ban coi thi Phân công nhiệm vụ thành viên Ban coi thi; phổ biến quy chế, nội quy và quy định coi thi. Tập trung thí sinh tại phòng thi học tập Nội quy thi; Kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị thi.

Sáng ngày 17/11/2019 (Chủ nhật): Tổ chức thi viết Chuyên ngành: 8 giờ 00’: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 180 phút; 11 giờ 00’: Thu bài, nộp bài cho Ban coi thi.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t