Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (16:12 08/10/2019)


HNP - Chiều 8/10, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì đoàn kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020".

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết chủ trì buổi kiểm tra


Báo cáo với đoàn, Phó Giám đốc Sở KHCN Phạm Trung Chính cho biết, từ năm 2016 đến nay, Sở đã tham mưu thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ. Đặc biệt, Đề tài số 06 “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội đã hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở cả 8/8 đề tài và 5/8 đề tài đã hoàn thành nghiệm thu cấp thành phố.

Đến nay, đã có 9 đề tài thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng được triển khai thực hiện. Các nghiên cứu tập trung vào các nhiệm vụ như: Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các nhà quản lý doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật phòng thủ trong tình hình mới; Giải pháp phòng chống thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch diễn ra trên địa bàn thành phố; Giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa; Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài; Giải quyết, phòng ngừa các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn của lực lượng Công an; Phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”… Các nghiên cứu đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, Sở đã cấp 707 lượt giấy phép sử dụng máy X-quang trong y tế, 308 chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 234 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, kiểm tra về an toàn bức xạ tại hơn 100 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận, tập thể cán bộ, công chức Sở Khoa học công nghệ đã chú trọng triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 05 gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Đảng ủy Sở đã quán triệt các chương trình công tác của Thành ủy, trong đó, có Chương trình 05, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh nói riêng và nhiệm vụ chính trị của Thành phố nói chung. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố và chính quyền địa phương trong triển khai Chương trình 05. Chủ động nghiên cứu, định hướng, hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh của thành phố và các đề tài đạt chất lượng, hiệu quả được ghi nhận.

Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho rằng, Sở chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của Chương trình 05 ứng với từng việc phải thực hiện, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, do đó chất lượng, nhận thức của cán bộ, công chức về Chương trình 05 còn chưa rõ nét. Nhấn mạnh giai đoạn này tập trung cho nhiệm vụ xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị Sở Khoa học công nghệ tập trung đánh giá tổng kết việc thực hiện chương trình 05 nói riêng và các chương trình trọng tâm của Đảng bộ thành phố khóa XVI, từ đó, xác định các nội dung cụ thể trong tham mưu cho thành phố, chủ động triển khai thực hiện xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, hiệu quả cao.

Đồng thời, Sở tiếp tục chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tham mưu định hướng, hướng dẫn, tham gia để nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng với thực tiễn, chú trọng nghiên cứu những gì Hà Nội cần, nâng cao chất lượng của các đề tài. Ngoài ra, cần kiểm soát, đánh giá chất lượng của các đề tài nghiên cứu đang triển khai, phát huy thế mạnh của đội ngũ các nhà khoa học, giúp cho Hà Nội trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Rà soát, kiện toàn lại lực lượng tự vệ cơ quan, xây dựng kế hoạch, chủ động tập huấn bồi dưỡng để có đội ngũ sẵn sàng đáp ứng trong những tình huống cụ thể.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật