Tăng cường kiểm tra việc kết nối liên thông các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân (18:02 09/10/2019)


HNP - Tính đến 30/9, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối 5.999/6.910 (đạt 86,8%). Trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 5.664/5.781 (đạt 98%), gồm 3.504/3.504 nhà thuốc, đạt 100%; 2.160/2.277 quầy thuốc, đạt 94,9%.

Tính đến 30/9/2019, trên địa bàn Hà Nội có 6.910 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 3.504 nhà thuốc; 2.277 quầy thuốc.

Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo qui định đến các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc/quầy thuốc; thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản chỉ đạo, huớng dẫn thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc chuyển cơ quan truyền thông Trung ương và Thành phố như: Báo điện tử Chính phủ, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, Báo Hà Nội mới, An ninh thủ đô, Báo Pháp Luật & Xã hội, Báo điện tử VTV, Báo Thể thao & Văn hóa... tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành.

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lợi ích việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc.

Đáng chú ý, Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức 126 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.148 cơ sở (đạt 89%). Trong đó bao gồm: 1.198 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 77%); 4.950 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 92%).

Tổ công tác Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 15 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước (Hapharco, Hataphar); 10 bệnh viện. Công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một số quận, huyện chưa được chú trọng, một số nhà thuốc tư nhân đã thực hiện kết nối những chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm. Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại các cơ sở, xử phạt các cơ sở vi phạm hành chính.

Có thể thấy, công tác kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Thành phố, Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã. Về cơ bản, việc nối liên thông đạt tiến độ đề ra, hoàn thành 100% tiến độ đối với nhà thuốc; hoàn thành 94,9% tiến độ đối với quầy thuốc. Một số huyện chưa hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân: Thanh Oai (35/53, đạt 66%), Quốc Oai (55/73, đạt 75,3%), Sóc Sơn (231/279, đạt 82,8%), Thanh Trì (256/280, đạt 91,4%), Mê Linh (146/152, đạt 96,1%), Ba Vì (64/67, đạt 95,5%).

Do đó, 3 tháng cuối năm, Sở Y tế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm đồng thời hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ Công tác Thành phố tổ chức kiểm tra việc cập nhật dữ liệu kết nối liên thông tại nhà thuốc tư nhân trên địa bàn; UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t