Triển khai Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2019 (14:44 08/10/2019)


HNP - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT về Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ. Đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019 (Dự kiến vào ngày 15/10/2019, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội).

Về tiến độ triển khai, từ ngày 25/9/2019 -15/10/2019, triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các quận, huyện, thị xã và cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo, đài tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục đích vận động Quỹ “Vì người nghèo”; các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các gương thoát nghèo,... Gửi thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Chủ tịch UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô. Ngoài ra, kiện toàn và họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo các cấp, thống nhất phân công thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chương trình tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vĩ người nghèo”.

Từ ngày 15/10/2019 - 18/11/2019: Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn Thành phố; Tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ cho hộ nghèo theo 5 nội dung của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Tháng cao điểm.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật