Hà Nội: 151.310 người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững (12:55 06/10/2019)


HNP - Đó là kết quả rà soát việc triển khai thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng trên khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng là dự án sử dụng vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện cơ chế tài chính trong nước theo tỷ lệ cấp phát 60%, ngân sách địa phương vay lại 30% và 10% là vốn dân đóng góp. Dự án này có 3 hợp phần, trong đó: Hợp phần I (Cải thiện điều kiện cấp nước), đến hết năm 2018, đã có 67.285/60.000 đấu nối mới được lắp đặt cấp nước cho nhân dân trên địa bàn thành phố, đạt 112,05% kế hoạch; số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 151.310/132.250 người, đạt 114,41% kế hoạch giao. Về thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thành, được Sở Tài chính đã phê duyệt quyết toán 6/7 dự án, chỉ còn 1 dự án cấp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh Thùy (huyện Thanh Oai), Sở Tài chính đang thẩm định.

Đối với hợp phần II (Cải thiện điều kiện vệ sinh): Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới đạt 23.458/20.180, đạt 112,24% so với kế hoạch; kết quả thực hiện chỉ tiêu người được hưởng lợi từ “xã vệ sinh toàn xã” đạt với tổng số 243.084/198.360 người, đạt 122,55% kế hoạch; có 12 xã vệ sinh toàn xã duy trì được tình trạng vệ sinh.

Đối với hợp phần III (Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá thực hiện chương trình): Hằng năm, các đơn vị tham gia thực hiện chương trình đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức các buổi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình. Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã hiểu rõ được lợi ích của việc dùng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, vận động các hộ gia đình xung quanh tích cực đấu nối, vệ sinh môi trường xung quanh và bảo vệ công trình cấp nước được xây dựng trên địa bàn xã.

Về kết quả giải ngân của dự án: Tổng giá trị khối lượng 512,081 tỷ đồng; lũy kế vốn đã cấp 499,290 tỷ đồng, trong đó: Vốn Trung ương cấp 461,565 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 11,514 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 26,211 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân dự án này là 474,434 tỷ đồng, trong đó: Vốn Trung ương cấp 438,341 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 11,514 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 24,579 tỷ đồng…

Theo đánh giá, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng triển khai tại TP Hà Nội đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là tăng cường khả năng tiếp cận bền vững và sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở khu vực nông thôn. Qua đó, góp phần nâng số dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn nông thôn của thành phố lên 55,5%.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật