Hà Nội: Xác định 17.160 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (12:50 06/10/2019)


HNP - Đó là nét nổi bật trong công tác quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 tháng năm 2019.

Theo đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện rà soát, thống kê lại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Qua đó, lập danh sách 17.160 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản (3.709 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 13.441 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản). Trong đó: Cấp thành phố quản lý 1.511 cơ sở (1.032 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, 429 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 50 cơ sở nước sinh hoạt nông thôn).

Còn cấp quận, huyện, xã, phường quản lý: 15.649 cơ sở (3.240 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 12.409 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản), trong đó: Số cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh là 6.556 cơ sở (1.842 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 4.699 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản).

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. Đến nay, thực hiện nhiệm vụ này, cấp thành phố đã kiểm tra xếp loại 401 lượt cơ sở. Trong đó: 292 cơ sở được xếp loại A, xếp loại B, chiếm tỷ lệ 75,8%; 93 cơ sở xếp loại C, chiếm tỉ lệ 24,2%; 16 cơ sở không đánh giá do không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không thuộc đối tượng quản lý hoặc dừng hoạt động. Sau khi khắc phục, 48 cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm tra và được nâng lên xếp loại B, đạt 51,6%; số còn lại tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sai lỗi.  

Trong 9 tháng năm 2019, cấp thành phố cấp 294 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 100% các cơ sở được đánh giá xếp loại A, xếp loại B, trong đó cấp lại 76 giấy đã hết hiệu lực. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra định kỳ 168 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố. Kết quả xếp loại: 156 cơ sở đạt loại A, xếp loại B, chiếm 92,9%; 5 cơ sở xếp loại C, chiếm 3%; 8 cơ sở ngừng hoạt động, chiếm 4,1%.

Còn cấp huyện, cơ bản đã kiểm tra xếp loại, cấp giấy chứng nhận theo phân công, phân cấp. Qua đó, đã thực hiện kiểm tra xếp loại 100 lượt cơ sở, trong đó 76 cơ sở xếp loại A, xếp loại B, chiếm 76%; 24 cơ sở xếp loại C, chiếm 24%. Thực hiện cấp 76 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 100% các cơ sở được đánh giá xếp loại A, xếp loại B. Các địa phương đã tiến hành kiểm tra định kỳ 540 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Kết quả xếp loại: 490 cơ sở đạt loại A, xếp loại B, chiếm 91%; 50 cơ sở xếp loại C, chiếm 9%. Tái kiểm tra các cơ sở loại C đã có 17 cơ sở được nâng lên xếp loại B, chiếm 23% cơ sở xếp loại C; các cơ sở còn lại đang tiếp tục khắc phục, sửa chữa các tồn tại.

Tương tự, triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê, lập danh sách các cơ sở thuộc đối tượng quản lý theo quy định. Các đơn vị của UBND các quận, huyện, thị xã tích cực tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và điều kiện, quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, đã tổ chức đã ký cam kết được 164.258/182.813 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, đạt 90%. Tuy nhiên, đối với các hộ hộ sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ vẫn đang được thống kê, tổ chức ký cam kết theo kế hoạch đề ra. UBND các xã, phường, thị trấn đã giao cho cán bộ thú y, bảo vệ thực vật thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giám sát và tổ chức kiểm tra, hậu kiểm chấp hành các nội dung ký cam kết.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật