Hà Nội: Kiểm tra, giám sát và lấy 3.266 mẫu nông, lâm, thủy sản (13:01 06/10/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát kết quả công tác lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng, và tiếp nhận, hậu kiểm công bố, tự công bố vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2019.

Trong 9 tháng qua, các đơn vị thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy 3.266 mẫu nông, lâm, thủy sản. Trong đó, phát hiện 181/3.266 mẫu vi phạm, chiếm 5,5%, giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 6,1%. Cụ thể: Tỷ lệ mẫu thịt không đạt các chỉ tiêu vi sinh là 98/658 mẫu, chiếm 14,9%; 43/1.458 mẫu rau, củ, quả tươi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng, chiếm 2,9%; tỷ lệ mẫu thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 19/806 mẫu, chiếm 2,4%.

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã sử dụng xe kiểm nghiệm nhanh của thành phố, xét nghiệm nhanh 450 mẫu, các mẫu đều âm tính với các chỉ tiêu phân tích về ATTP.

Với những mẫu vi phạm ATTP, đơn vị thuộc Sở đã tiến hành cảnh báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã lấy 84 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (có kết quả 33/84 mẫu, trong đó có 2 mẫu không đạt), 49 mẫu phân bón (có kết quả 15/49 mẫu, trong đó có 5 mẫu không đạt), 44 mẫu giống cây trồng (có kết quả 35/44 mẫu, trong đó có 6 mẫu không đạt). Đối với những mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt yêu cầu, Chi cục đã tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã thực hiện tiếp nhận 791 bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chế biến bao gói sẵn của các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Nhìn chung, việc tổ chức hậu kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố đã được các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT kết hợp thông qua việc thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh kiểm tra chuyên ngành, đột xuất theo quy định. Qua đó, đã lấy 141 mẫu sản phẩm chế biến để kiểm tra chất lượng, hậu công bố sản phẩm, gồm 51 sản phẩm chế biến từ thịt, 63 sản phẩm chế biến từ thực vật, 24 sản phẩm thủy sản chế biến, 3 sản phẩm muối, gia vị. Kết quả chỉ phát hiện 1 sản phẩm không đạt chỉ tiêu so với công bố và 1 sản phẩm tồn dư Chloramphenicol.

Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã tiếp nhận 36 bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật, 127 bản công bố hợp quy phân bón, 21 bản công bố hợp quy giống cây trồng…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật