Phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (14:30 04/10/2019)


HNP - Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 3871/BHXH-KHTC về phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã thực hiện chi trả các chế độ BHXH (gồm lương hưu, trợ cấp BHXH một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2019-2021.

Cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, qua tài khoản cá nhân. Phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bưu điện trung tâm, Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản cá nhân ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả theo quy trình thống nhất giữa cơ quan BHXH, Ngân hàng và cơ quan bưu điện.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội, tập trung triển khai ngay một số nội dung sau: Các đơn vị sử dụng lao động là các Sở, ban, ngành UBND các quận huyện thị xã: Từ ngày 01/10/2019 thực hiện thanh toán các chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH của người lao động, yêu cầu các Sở, ban, ngành UBND các quận huyện thị xã cung cấp cho cơ quan BHXH số tài khoản cá nhân để nhận các chế độ BHXH. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ BHXH. Đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ BHXH.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật