Hiệu quả từ cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” (15:15 04/10/2019)


HNP - Là năm thứ 5 triển khai thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi năm 2019 đã tạo hiệu ứng lan tỏa với thành phần tham gia được mở rộng, đa dạng. Qua đó, nhiều tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng xã hội, nhiều việc làm tốt đã được phát hiện và nhân rộng.

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi đã thu được 1.964 bài viết và tác phẩm báo chí của 89 đơn vị trên địa bàn Thành phố, được lựa chọn trong số trên 10.000 bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của hàng nghìn cá nhân toàn thành phố tham gia. Đặc biệt, không chỉ có các cơ quan báo chí Thủ đô, Cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn.

Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các thành phần xã hội tham gia, đối tượng dự thi phong phú đa dạng. Nhiều bài dự thi có hình thức trình bày sáng tạo, công phu với hình ảnh, số liệu minh họa; có nhiều bài được viết tay thể hiện cảm xúc đối với đối tượng được viết và sự tâm huyết đối với Cuộc thi. Nhìn chung, các bài viết, tác phẩm dự thi cung cấp nhiều thông tin, thể hiện được tính mới và sức lan tỏa của điển hình trong đời sống xã hội. Tiểu biểu là các tác giả: Trần Quang Huy, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ có 10 bài dự thi, trong đó, được Thành phố phát hiện, khen thưởng 03 gương NTVT; tác giả Đặng Thị Hường, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa có 07 bài dự thi, phát hiện khen thưởng được 04 gương NTVT; tác giả Dương Thị Đông, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh có 10 bài dự thi, phát hiện khen thưởng được 02 gương NTVT. Một số đơn vị gửi tin, bài dự thi có chất lượng như: quận Long Biên, Hai Bà Trưng, huyện Thạch Thất, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Tổng Công ty Du lịch, Công ty TNHH MTV Thoát nước,...

Các bài viết, tác phẩm dự thi đã kịp thời và tập trung phát hiện, giới thiệu, phản ánh và tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô như: Trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, văn hóa công sở và công vụ, công chức, từ thiện xã hội. Nhìn chung các gương ĐHTT, NTVT được phản ánh, nêu gương thực sự là những cá nhân đã đóng góp công sức, tiền của, đất đai, trí tuệ vì lợi ích cộng đồng để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài các cơ quan đơn vị trường học, nhiều tổ chức chính trị xã hội cũng đã phát động tới các hội viên tham gia; đặc biệt là nhiều cá nhân ở tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn cũng chủ động tham gia viết bài, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, trường học và địa bàn dân cư. Sự phối kết hợp hiệu quả, cân đối giữa mảng tác phẩm báo chí và mảng bài viết của những tác giả không chuyên là CB, CC, VC và các tầng lớp nhân dân là nét sáng tạo, đổi mới của cuộc thi, trong đó, tỷ lệ bài viết chiếm 82,4% tổng số các bài viết và tác phẩm báo chí dự thi cho thấy cuộc thi đã thực sự thu hút đông đảo các thành phần trong xã hội tham gia, triển khai rộng khắp việc phát hiện điển hình, gương Người tốt, việc tốt ngay từ cơ sở. Đây chính là thành công của cuộc thi khi tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng đối với những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn trong đời sống xã hội, có tác dụng định hướng dư luận và là yếu tố quan trọng đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, nhân lên những việc làm tốt, hành động đẹp trong cộng đồng.

Qua cuộc thi, nhận thức của cấp ủy, các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng đã chuyển biến tích cực, đổi mới cách nghĩ, cách làm; xác định khâu đột phá là việc phát hiện ĐHTT, NTVT. Thông qua việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các ĐHTT, NTVT đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát hiện, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các bài viết, tác phẩm năm nay đã có tính mới, bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố mới, gương sáng trong cuộc sống. Điều này chứng tỏ công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi đã có hiệu quả, giúp người tham gia cuộc thi hiểu rõ hơn mục đích, tính chất cuộc thi. Từ đó, khẳng định cuộc thi là giải pháp hiệu quả, có sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Căn cứ kết quả bài viết và tác phẩm dự thi; thành tích các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố đã lựa chọn 149 tác phẩm, bài viết vào Chung khảo, quyết định trao giải cuộc thi cho 39 tác phẩm, tác giả và khen thưởng 28 tập thể, cá nhân; gồm: 01 giải Nhất (tác phẩm báo chí); 03 giải Nhì (02 tác phẩm báo chí và 01 bài viết); 05 giải Ba (03 tác phẩm báo chí và 02 bài viết); 30 giải Khuyến khích (20 tác phẩm báo chí và 10 bài viết); 110 tác phẩm, bài viết vào vòng Chung khảo Cuộc thi. Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 20 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi.

Trên cơ sở rà soát, thẩm định 1.964 bài viết và tác phẩm báo chí dự thi, Ban Thi đua - Khen thưởng đã kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen và danh hiệu NTVT cho 559 tập thể, cá nhân (trong đó có 10 tập thể và 549 cá nhân); đề nghị UBND Thành phố xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 02 cá nhân có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của cuộc thi, qua đó nhân rộng nhiều tấm gương người tốt việc tốt, thành phố Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt phát hiện qua cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và Thành phố cũng như hệ thống truyền thanh cơ sở. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; xác định cuộc thi là một trong những nội dung trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng nhằm làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân ĐHTT, NTVT trong các lĩnh vực công tác. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cuộc thi, phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc Thành phố đều hưởng ứng phát động và tổ chức cuộc thi đạt kết quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng khối quận, huyện, thị xã và một số ngành đặc thù của Thành phố (Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Liên đoàn Lao động, NN&PTNT, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố).


Trương Thị Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật