Làm rõ tồn tại, hạn chế trong phân cấp quản lý lĩnh vực đê điều (18:11 02/10/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố liên quan đến lĩnh vực đê điều.

Theo Sở NN&PTNT, thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016, của UBND thành Phố ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố, Sở NN&PTNT đã rà soát xây dựng trình UBND thành phố ban hành danh mục các công trình phân cấp quản lý trong đơn vị mình phụ trách; tiến độ bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình theo phân cấp. Ngày 15/11/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6293/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các tuyến đê do thành phố đầu tư và quản lý sau đầu tư quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016.

Đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, do các hạt quản lý đê thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đê điều, Điều 7 Nghị định số 113/2007/NĐ-CP, ngày 28/6/2007, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

Đối với các tuyến đê từ cấp IV trở xuống và các tuyến đê chưa phân cấp, do cấp huyện quản lý theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày 11/5/2016, của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố. Do đó, không cần tiến hành bàn giao, tiếp nhận các tuyến đê theo quy định phân cấp mới.

Sở cũng đã phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn, quán triệt quy định pháp luật về đê điều tới các cán bộ chủ chốt của các phòng, ban của quận, huyện, chính quyền các xã và người dân sống ven đê. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đến nay, đã tổ chức hàng trăm hội nghị với hàng vạn lượt cán bộ và nhân dân tham dự.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nội dung trên đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa phân cấp do cấp huyện quản lý. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều theo Khoản 2 Điều 37 của Luật Đê điều, bao gồm lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, định mức biên chế quản lý chưa được quy định. Qua theo dõi, một số huyện giao UBND cấp xã phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân và các chức danh kiêm nhiệm của xã.

Mặt khác, lực lượng quản lý đê nhân dân chưa được tổ chức đồng bộ, hiệu quả; chế độ thù lao hằng tháng chi trả cho nhân viên quản lý đê nhân dân còn chưa đầy đủ, kịp thời do ngân sách các xã còn nhiều khó khăn; chưa chủ động thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân.

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết và thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn đê điều, UBND thành phố đã đầu tư, tu bổ, nâng cấp một số tuyến đê bao, đê bối bằng nguồn ngân sách thành phố, phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn một số huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Vì vậy, cần kiến nghị bổ sung quy định thành phố đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đê (kể cả công trình trên đê) cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa phân cấp do cấp huyện quản lý.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật