Xác định rõ mốc giới các loại rừng để phân cấp quản lý nhà nước về rừng (10:38 02/10/2019)


HNP - Ngày 27/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ban hành Công văn số 3208/SNN-KHTC, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016, của UBND thành phố, trong đó có phân cấp quản lý nhà nước về rừng.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, Sở NN&PTNT đã làm việc với các huyện, thị xã có rừng trên địa bàn thành phố để thực hiện nội dung thống nhất quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố theo quy định và đã có Báo cáo số 156/SNN-KL ngày 15/5/2018 báo cáo UBND về kết quả kiểm tra rà soát về việc thống nhất quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn vướng mắc. Cụ thể, qua kết quả làm việc với các huyện, thị xã có rừng, Sở NN&PTNT cho thấy, việc triển khai thực hiện Quyết định 41/2016-UBND ngày 19/9/2016 của UBND gặp khó khăn trong công tác bàn giao do ranh giới giữa các loại rừng không rõ ràng trên thực địa, nên chưa thể tiến hành bàn giao. Vì vậy, đến thời điểm này, vẫn chưa bàn giao được diện tích rừng theo quy định tại phân cấp.

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung phân cấp quản lý nhà nước về rừng đã nêu trên, Sở NN&PTNTđề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan: Đối với những diện tích rừng và đất lâm nghiệp còn tranh chấp giữa các địa phương, tham mưu UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của thành phố đề xuất báo cáo UBND thành phố phương hướng xử lý.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành xác định rõ mốc giới các loại rừng tại các huyện, thị xã có rừng theo đề án đã được UBND thành phố phê duyệt. Giao Sở NN&PTNT rà soát cụ thể từng loại rừng để báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 1/2/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

UBND các huyện, thị xã có rừng xác định rõ mốc giới về diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hiện đang quản lý và hồ sơ của 2 loại rừng theo quy định, mới tổ chức tiến hành bàn giao. Sau khi xác định rõ ranh giới và hồ sơ đầy đủ 2 loại rừng, Sở NN&PTNT thực hiện được bàn giao theo phân cấp tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật