Hà Nội: Thực hiện tốt bốn phương châm trong quản lý, bảo vệ, PCCC rừng (10:34 02/10/2019)


HNP - Ngày 30/9, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có Báo cáo số 612/BC-KL về công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 - 2018.

Theo đó, thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là hơn 27.159ha. Diện tích rừng gồm: Rừng đặc dụng hơn 10.964ha, rừng phòng hộ hơn 5.865ha, rừng sản xuất hơn 9.856ha; diện tích rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 473,8ha. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ PCCC rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố, từ năm 2015 - 2018, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã mở 396 lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã với 18.640 người tham gia. Bên cạnh đó, phát trên đài truyền thanh huyện, thị xã và các xã có rừng trên địa bàn thành phố tổng số 14.545 bản tin; thực hiện 1.820 ngày tuyên truyền lưu động về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng; tuyên truyền thông qua 132 panô về bảo vệ rừng; in và phát 57.400 tờ rơi và 7.500 cuốn tài liệu viết về công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng; tổ chức 27 hội nghị truyền và tổ chức 35 lớp diễn tập PCCC rừng với 5.040 người tham gia.

Từ năm 2015-2018, công tác PCCC rừng đã đạt được kết quả tốt, khi xảy ra cháy đã kịp thời được phát hiện, huy động lực lượng nhanh chóng, kịp thời, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Công tác phối kết hợp giữa các lực lượng được chặt chẽ, chỉ huy thống nhất nên các đám cháy thường được dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng đặc biệt không có tai nạn, thương tích nghiêm trọng xảy ra trong lúc chữa cháy rừng.

Trong công tác phát triển rừng, trên địa bàn thành phố đã hạ cấp vật liệu cháy được hơn 408,8ha; trồng rừng mới hơn 261ha; chăm sóc rừng hơn 2.078,7ha/năm; trồng rừng phân tán 2.803.499 cây; khoán bảo vệ rừng 6.500ha/năm; hỗ trợ cộng đồng dân cư các vùng đệm gồm 23 thôn, kinh phí 40 triệu đồng/thôn/năm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, đạt được kết quả trên là do các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng, đặc biệt chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chú trọng công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Chính quyền các địa phương cũng đã quan tâm chỉ đạo thành lập và kiện toàn lập thời các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng, PCCC rừng.

Các hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo nghiệp vụ về bảo vệ rừng, PCCC rừng. Công tác phối hợp các lực lượng trên địa bàn để bảo vệ rừng, PCCC rừng thực hiện tốt, đặc biệt đã xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng quân đội chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Người dân sống tại những khu vực gần rừng trên địa bàn thành phố có ý thức về bảo vệ rừng, PCCC rừng. Do ý thức trách nhiệm nên việc chặt phá rừng hầu như không xảy ra; không có hiện tượng xâm hại tài nguyên rừng, chủ động tổ chức lực lượng tại chỗ để bảo vệ rừng trên diện tích được giao khoán bảo vệ.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật