Kiểm tra, hướng dẫn VBQPPL về công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng (15:01 30/09/2019)


HNP - Ngày 27/9, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-SXD(CP) về kiểm tra, hướng dẫn VBQPPL về công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng đối với UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Theo đó, đối tượng kiểm tra, hướng dẫn là các cơ quan thực hiện việc cấp phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội (UBND quận, huyện, thị xã theo phản cấp).

Nội dung kiểm tra việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 và số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2019; Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục, giải quyết;

Thời gian kiểm tra trong quý IV/2019.
 


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t