Hà Nội: Huy động 8.035 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách xã hội 8 tháng đầu năm (10:19 29/09/2019)


HNP - Trong Công văn số 2303/NHCS-KHNV, ban hành ngày 25/9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội đã thông tin về kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội đến 31/8/2019 là 8.035 tỷ đồng, tăng 708 tỷ đồng so với năm 2018; ước đến 31/12/2019 là 8.320 tỷ đồng, tăng 994 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 2.911 tỷ đồng, tăng 554 tỷ đồng so với năm 2018; ước đến 31/12/2019 đạt 2.927 tỷ đồng, tăng 570 tỷ đồng so với năm 2018. Cụ thể: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố đến 31/8/2019 là 2.505 tỷ đồng, tăng 461 tỷ đồng so với năm 2018; ước đến 31/12/2019 là 2.517 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với thời điểm 31/8/2019 và tăng 473 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó: Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 1.608,6 tỷ đồng, tăng 34,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/8/2019.

Tương tự, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” là 750 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 108,5 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 35,4 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 14,8 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay dự án bò sinh sản là 63 triệu đồng.

Về nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách quận, huyện, thị xã, đến 31/8/2019, là 391 tỷ đồng, tăng 94 tỷ đồng so với năm 2018; ước đến 31/12/2018 là 395 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn vốn này hiện đang thực hiện cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đối với nguồn vốn nhận ủy thác từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đến 31/8/2019 là 15 tỷ đồng và ước đến 31/12/2019 là 14 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn vốn này hiện đang thực hiện cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên, địa bàn thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật