Hà Nội: 100% sản lượng sữa bò sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (10:32 02/10/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát thực trạng phát triển chăn nuôi bò sữa, đồng thời xác định phương hướng phát triển vật nuôi này thời gian tới trên địa bàn thành phố.

Qua tổng hợp, đến nay, đàn bò sữa của thành phố là 14.958 con với 2.526 hộ chăn nuôi, tăng 1.450 con (9,6%) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Đàn bò cái sinh sản 9.071, đàn bò cái vắt sữa 6.597 con, bò tơ lỡ 2.395 con, bê dưới 12 tháng tuổi 1.657 con, bê dưới 6 tháng tuổi 1.840 con. Tổng sản lượng sữa bò: 106 tấn/ngày tăng 15 tấn/ ngày so với cùng kỳ năm 2018. Năng suất sữa bò trung bình đạt 4.900kg/con/chu kỳ 305 ngày (cao nhất là 6.500 kg/con, thấp nhất là 4.000kg/con). Quy mô chăn nuôi bò sữa, từ 1 đến 5 con là 1.743 hộ, từ 6 đến 10 con là 598 hộ, trên 10 con là 61 hộ.

Toàn thành phố có 15 xã chăn nuôi bò sữa trọng điểm nuôi 12.732 con với 2.195 hộ tham gia, tăng 1.300 con so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng sữa bò đạt 96 tấn/ngày; 29 trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn ngoài khu dân cư với 652 con.

Về cơ cấu giống, trên địa bàn thành phố chủ yếu nuôi giống bò Hà Lan (HF), trong đó giống bò thuần chủng (8%), HFF3 trở lên (72%), HFF2 (12%), HFF1 (8%).

Trong công tác quản lý giống bò sữa trên địa bàn thành phố: Năm 2018, đã chọn lọc và thực hiện giám định, bình tuyến 1.000 bò cái sữa tại Ba Vì và đưa vào phần mềm quản lý sinh sản. Công tác lai tạo giống: Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò sữa đạt 100%...

Công tác thu gom tiêu thụ sữa tươi, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 7 công ty chế biến sữa, hoạt động thu mua sữa với khoảng 42 trạm thu gom, trong đó: Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) có 14 trạm, sản lượng sữa bình quân khoảng 36 tấn/ngày; Công ty cổ phần Sữa Ba Vì 6 trạm, sản lượng bình quân 14 tấn/ngày; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 5 trạm, sản lượng bình quân 14,4 tấn/ngày; Công ty sữa Xuân Mai (XuanMaimilk) 2 trạm, sản lượng bình quân 2,1 tấn/ngày; Công ty sữa HaNoimilk 1 trạm , sản lượng bình quân 0,8 tấn/ngày; Công ty sữa Cô gái Hà Lan 1 trạm, sản lượng bình quân 1,3 tấn/ngày; Công ty cổ phần Sữa nông trại Ba Vì 1 trạm, sản lượng sữa bình quân 0,3 tấn/ngày. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có khoảng 13 cơ sở/hộ thu gom, chế biến, kinh doanh sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa như bánh sữa, sữa chua hoạt động trên địa bàn huyện Ba Vì và tuyến đường Quốc lộ 32, 21, Đại lộ Thăng Long kéo dài...

Nhìn chung, ngành chăn nuôi bò sữa của thành phố có điều kiện phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc đầu tư chăn nuôi bò sữa theo hướng chuyên canh, mở rộng quy mô và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt là phát triển chăn nuôi bò sữa theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi theo quy mô lớn… Việc tiêu thụ sản phẩm sữa trên địa bàn toàn thành phố về cơ bản là