Tháo gỡ khó khăn để Luật Hợp tác xã thực sự đi vào cuộc sống (14:51 30/09/2019)


HNP - Với bản chất ưu việt, khuôn khổ pháp lý rõ ràng, có thể nói, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, cần có những biện pháp tháo gỡ kịp thời để Luật HTX năm 2012 thực sự đi vào cuộc sống.

Những chuyển biến tích cực

Theo Sở NN&PTNT, kể từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành thành phố đã quan tâm, chú trọng nhiều hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với hy vọng vào sự “lột xác” của lĩnh vực kinh tế quan trọng này. Điều này thể hiện ở chỗ, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 19/9/2013, về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/2/2013, của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020. UBND thành phố ban hành Chương trình hành động số 204/CTr-UBND ngày 26/10/2018 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

Đáng chú ý, để đẩy mạnh, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo điều kiện để các HTX được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8450/QĐ-UBND, ngày 5/12/2017, về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”. Theo đó, Sở NN&PTNT đã phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phân kỳ thực hiện trong năm 2019. Theo đó, Sở tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác; 25 lớp tập huấn cán bộ quản lý HTX nông nghiệp về quản lý, chuyên môn… Đồng thời, hỗ trợ thành lập mới 25 HTX nông nghiệp, 20 HTX đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, 20 HTX tham gia hội chợ triển lãm, 3 mô hình HTX liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ hàng hoá nông sản và 2 mô hình HTX nông nghiệp liên kết chuỗi.

Chưa dừng lại, Sở đang tiếp tục triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Luật HTX năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, với bản chất ưu việt, khuôn khổ pháp lý thuận lợi cùng n