Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng dự toán năm 2020 (10:23 20/09/2019)


HNP - Ngày 18/9, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 3173/STP-PBGDPL về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng dự toán năm 2020.

Để thuận lợi cho các đơn vị xây dựng dự toán triển khai nhiệm vụ trong công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đề nghị các phòng Tư pháp tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng dự toán kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDL, hòa giải ở cơ sở sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020, cụ thể:

Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2019, 2020; phổ biến pháp luật tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương hành chính, CCHC, cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thi, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa...; Tập trung triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác hòa giải; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND Thành phố thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố dự kiến tham mưu UBND Thành phố tổ chức cuộc thi: “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng chống tham nhũng” dưới hình thức sân khấu; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”; Duy trì các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật