Bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 (14:38 20/09/2019)


HNP - Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội vừa rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội thực hiện thanh toán tạm ứng kinh phí đặt hàng 40% vụ Đông và phần chênh lệch 90% kinh phí nghiệm thu đặt hàng năm 2018 cho 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố với tổng số tiền hơn 87,9 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát, tổng hợp và trình thẩm định báo cáo thành phố phê duyệt phương án đặt hàng năm 2019 theo quy định.

Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội vụ xuân năm 2019 với 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố…; tạm ứng 90% kinh phí hợp đồng đặt hàng vụ Xuân, 50% kinh phí hợp đồng đặt hàng vụ mùa với tổng số tiền là gần 324 tỷ đồng.

Đồng thời, Ban đã kiểm tra kênh mương, sông 1.929 tuyến và hơn 3.310km; vớt bèo, rác lòng kênh, sông 1.929 tuyến và hơn 3.581ha; bảo vệ công trình đầu mối, nhà làm việc 551 công trình; kiểm tra, bảo dưỡng cống và công trình trên kênh 17.263 cống và 17.165 cửa cống; kiểm tra, duy trì hồ chứa là 22 hồ và hơn 4.003ha; kiểm tra bảo dưỡng bể lọc kĩ thuật 2 bể…

Từ nay đến cuối năm 2019, Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý diện tích tưới, tiêu vụ Mùa, vụ Đông. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng đơn vị nhận đặt hàng kiểm tra, giám công tác duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu tại công trình do đơn vị nhận đặt hàng quản lý; tiếp nhận hồ sơ về diện tích tưới, tiêu vụ mùa và vụ Đông để kiểm tra, đối chiếu làm cơ sở để nghiệm thu, thanh toán; tham gia cùng đơn vị nhận đặt hàng nghiệm thu các hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên đã thi công xong và đưa vào khai thác sử dụng; tiến hành nghiệm thu hợp đồng đặt hàng vụ mùa, vụ Đông thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội năm 2019…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật