Nghiệm thu cấp thành phố Đề tài 03 thuộc Chương trình số 20-CTr/TU (21:24 17/09/2019)


HNP - Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố đối với Đề tài 03 “Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội nghị


Đề tài 03 là một trong 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề tài do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
 
Nội dung đề tài 03 đã làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Đảng bộ thành phố Hà Nội; phân tích thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của thành phố Hà Nội đến năm 2015, tầm nhìn 2030.
 
Đề tài cũng nêu một số tồn tại, hạn chế, yếu kém trong phát triển nông nghiệp nông thôn, như: Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, tăng trưởng nông nghiệp còn thấp. Việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn thấp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
 

Các đại biểu tham gia nghiên cứu nghiệm thu Đề tài
 
Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế trong việc thu hút được các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các huyện còn chưa đồng đều, trong khi một số huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn thì vẫn còn một số huyện còn nhiều xã chưa đạt... Đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp.
 
Tại hội nghị, các thành viên hội đồng nghiệm thu, đánh giá Đề tài 03 có nội dung đầy đủ, thiết thực, có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài đạt kết quả xuất sắc.
 
Kết luận hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, trình bày khoa học đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, làm chuyển biến nhận thức xã hội. Từ đó, giúp các cấp ủy các cấp nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật