Nghiệm thu Đề tài "Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI" (09:56 17/09/2019)


HNP - Chiều 16/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tổ chức nghiệm thu Đề tài "Đánh giá kinh tế - xã hội thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".


Theo đó, mục tiêu của Đề tài nhằm xác định các vấn đề về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về phát triển kinh tế - xã hội thủ đô; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội thủ đô nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (2015-2020); Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài còn nhằm xây dựng Dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Bên cạnh đó, Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá định hướng phát triển KT-XH thủ đô, trong đó, xem xét vấn đề đô thị hóa và quan hệ đô thị với nông thôn.
 
Trong các chương Đề tài cũng nêu kết quả về năng lực cạnh tranh của địa phương, như: Chỉ số PCI, PAPI, PAR index..., kinh nghiệm của các nước và các tổ chức, học giả; Đánh giá việc thực hiện cách mạng 4.0; Xác định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững.
 
Khâu đột phá được Đề tài đưa ra là tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; Hiện đại hóa phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển 2-3 đô thị vệ tinh gắn với phát triển không gian kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, tạo thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo và tập trung xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, trình bày khoa học đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, làm chuyển biến nhận thức xã hội. Giúp các cấp ủy các cấp nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm phát triển kinh tế và xã hội.

Các thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học... Đồng thời, các thành viên trong Hội đồng cũng nhất trí cao về tính thiết thực, cấp thiết của Đề tài, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật