Hà Nội: 100% bản tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp chế biến, bao gói sẵn đăng tải lên website (09:48 17/09/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát kết quả công tác thẩm định xếp loại, định kỳ, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và tiếp nhận, hậu kiểm tự công bố sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã thực hiện thẩm định, xếp loại 320 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (tăng 71 lượt xếp loại so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đã tiếp nhận. Kết quả 213 cơ sở xếp loại B (chiếm 66,6%), 95 cơ sở xếp loại C (chiếm 29,7%), 12 cơ sở không đánh giá (chiếm 3,7%), trong đó, có 35 cơ sở được tái kiểm tra từ C lên B. Cùng với đó, Sở đã thực hiện cấp 219 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở xếp loại B trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã thẩm định định kỳ 143/230 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, đạt tỷ lệ 62% theo kế hoạch, tăng 12 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả 130 cơ sở xếp loại B (đạt 91%), 5 cơ sở xếp loại C (chiếm 3,5%), 8 cơ sở dừng hoạt động (5,5%). Tổ chức 25 buổi xác nhận kiến thức về ATTP cho 2.114 lượt người (tăng 365 người so với cùng kỳ năm 2018) là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đã tiếp nhận. Đã thực hiện kiểm tra 37 bộ hồ sơ ATTP muối nhập khẩu (bao gồm 6 hồ sơ chuyển từ năm 2018 sang), đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đã tiếp nhận; qua đó, đã cấp 37 thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về ATTP muối theo quy định.

Đáng chú ý, trong công tác tiếp nhận, hậu kiểm tự công bố sản phẩm, 9 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiếp nhận 791 và đăng tải lên website bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chế biến bao gói sẵn thuộc ngành Nông nghiệp tuyến thành phố quản lý, đạt 100% hồ sơ đã tiếp nhận. Việc tổ chức hậu kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố được thực hiện kết hợp thông qua việc kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất và xử lý các mẫu vi phạm theo quy định. Qua kiểm tra, cho thấy: Nội dung các bản tự công bố sản phẩm đúng theo quy định; việc triển khai thực tế sản xuất các sản phẩm của các cơ sở thực hiện đúng với nội dung tự công bố sản phẩm; các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm đáp ứng quy định và nội dung tự công bố sản phẩm; 20/21 cơ sở đã công khai niêm yết và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật