Đánh giá Đề tài về sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (10:45 14/09/2019)


HNP - Chiều 13/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị "Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030".

Các đại biểu tham gia dự hội nghị


Đề tài tập trung nghiên cứu và hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, công tác đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô giai đoạn 2015-2020. Đánh giá thực trạng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, công tác đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô giai đoạn 2015-2020. Đề xuất định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
 
Về kết cấu, Đề tài có kết cấu thành 3 chương, gồm: Chương 1: Nêu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Chương 2: Đánh giá thực trạng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô giai đoạn 2015-2020. Chương 3: Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động cho biết, phát triển văn hóa, xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung cũng như của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Văn hóa, con người không chỉ là mục tiêu mà còn là nguồn lực, động lực quan trọng, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của quá trình đổi mới, là yếu tố cốt lõi để tạo nên những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. 
 
Trong thời gian tới, bối cảnh thế giới, khu vực, trong nước cũng như của Thủ đô có những biến động, thay đổi nhanh chóng, tạo ra cả cơ hội, thách thức  đến phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, đòi hòi Thành phố Hà Nội phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khác nhau trên các lĩnh vực.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng văn hóa, con người thủ đô, làm chuyển biến nhận thức xã hội. Giúp các cấp ủy các cấp và nhân dân nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị và nhân dân trong công tác văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Các thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh cùng thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học... đồng thời, các thành viên trong Hội đồng cũng nhất trí cao về tính thiết thực, cấp thiết của đề tài, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật