Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (09:36 13/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2993/SNN-CNTY ban hành ngày 12/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và chỉ đạo của trung ương, thành phố. Tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Không chủ quan trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, nhất là các địa phương dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh. Khuyến cáo các hộ chăn chủ động triển khai tổng hợp các nhóm giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP, trong đó chú trọng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Có giải pháp tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất chăn nuôi, lựa chọn thay đổi mô hình chăn nuôi phù hợp, theo quy hoạch, theo vùng, xã chăn nuôi trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư, chăn nuôi công nghệ cao, theo hướng an toàn sinh học.

Chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương: rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn đảm bảo thực hiện an toàn sinh học; những vùng không bị dịch; những vùng bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái địch đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học thì có thể tái đàn; duy trì đảm bảo thật tốt các giải pháp trong đó chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống an toàn. Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc tiêm phòng các loại vắc xin và khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm...

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y quản lý chặt đàn vật nuôi trên địa bàn; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện sớm các ổ dịch. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật