Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu giá dịch vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường (14:59 12/09/2019)


HNP - Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 7909/SXD-HT về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu giá dịch vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu giá dịch vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, không để xảy ra trường hợp chồng chéo khối lượng vận chuyển rác thải duy trì và rác thải dịch vụ về khu xử lý tập trung của Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây:

Chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địạ bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 54/2016/QD-UBND ngày 31/12/2016 và Quyết định số 26/2018/QD-UBND ngày 02/11/2018.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường của các đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường để cân đối cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm và các phần còn lại (nếu có); mục tiêu giảm chi ngân sách địa phương cho công tác duy tri vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đổi tượng nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường thực hiện nghĩa vụ nộp tiền dịch vụ vệ sinh theo quy định của UBND Thành phố đảm bảo cho đơn vị thu giá dịch vụ vệ sinh hoàn thành nhiệm vụ, tránh thất thu và quản lý rác thải phát sinh được vận chuyển về khu xử lý tập trung theo đúng địa bàn.

Vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường với đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường của địa phương theo chỉ đạo của UBND Thành phô; Trường hợp phát hiện đơn vị khác ký hợp đồng dịch vụ không đúng địa bàn, vận chuyển khối lượng về khu xử lý tập trung sai quy định đề nghị xác minh cụ thể và thống nhất với chính quyền cấp huyện đang quản lý đơn vị đó nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật