Hà Nội: 100.000 đối tượng chính sách sau đào tạo nghề có việc làm ổn định (13:33 11/09/2019)


HNP - Đó là kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội đã có sự đổi mới về nhận thức, thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.

Đặc biệt, thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện và giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã bố trí ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để triển khai thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách theo cơ chế đặc thù riêng của địa phương như: Cho vay phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-20201, cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, nhằm giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tổ chức sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, kết quả đã tổ chức được 3.378 lớp đào tạo nghề cho 116.000 lao động nông thôn, đồng thời, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 các đối tượng sau đào tạo nghề có việc làm, thu nhập ổn định.

Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền, tập huấn đến các đoàn viên, hội viên và cán bộ hội tham gia học tập kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với Chủ tịch UBND, cán bộ ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác, từ đó nâng cao nhận thức và chất lượng trong công tác truyền tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t