Hà Nội: Cụ thể hóa phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí sản xuất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (13:31 11/09/2019)


HNP - Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 348/HD-LMHTX về phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí tổ chức sản xuất thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất theo Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 5/6/2018, của Thủ tướng chính phủ: Có ít nhất 2 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả, khi đảm bảo đạt 4 yêu cầu: HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và Điều lệ HTX; HTX bảo toàn, phát triển được vốn và kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động làm việc thường xuyên trong HTX đảm bảo từ 1,5 lần trở lên mức lương tối thiểu theo quy định mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ; HTX thực hiện liên kết mang lại hiệu quả kinh tế.

Trường hợp xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất theo Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội: Doanh nghiệp, HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã đạt 100% sản lượng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân, khi đảm bảo đạt 2 yêu cầu: Doanh nghiệp, HTX có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã được ký kết với các doanh nghiệp, tổ chức khác; doanh nghiệp, HTX đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã đạt 100% sản lượng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân.

Phương pháp đánh giá: UBND xã thực hiện tự đánh giá theo phương pháp chấm điểm các yêu cầu của tiêu chí tổ chức sản xuất. UBND cấp huyện rà soát, đánh giá, chấm điểm trên cơ sở biểu tự đánh giá chấm điểm của UBND xã; ký xác nhận và gửi kết quả đánh giá, chấm điểm cho UBND cấp xã, Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy), Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố và Liên minh HTX thành phố.

Cách thức chấm điểm: Điểm đánh giá chung về tiêu chí tổ chức sản xuất theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, có ít nhất 2 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả: Điểm tối đa 4 điểm. Trường hợp xã phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất theo Quyết định 3745/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của UBND TP Hà Nội, doanh nghiệp, HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã đạt 100% sản lượng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân: Điểm tối đa 8 điểm.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t