Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị (20:44 10/09/2019)


HNP - Chiều 10/9, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở Đề tài 04 về "Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 2030". Đây là đề tài thuộc chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy.

Các đại biểu tham gia dự hội nghị


Theo đó, Đề tài nhằm đánh giá tổng hợp công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển thủ đô giai đoạn 2015-2020, nêu kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, cơ hội và thách thức. Đề tài cũng nhằm xây dựng các định hướng mang tính nguyên tắc cho công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị để phát triển thủ đô đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với sự phát triển đô thị bền vững.
 
Về nội dung, Đề tài đi sâu vào phân tích đến 16 khái niệm định nghĩa về quy hoạch, đô thị, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh...các khái niệm này được tổng hợp trích dẫn tại các luật và các văn bản quy định quốc tế và trong nước.
 
Đề tài còn xác định vai trò của quy hoạch quản lý xây dựng trong quản lý đô thị, xác định những yếu tố tác động đến quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Nêu kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, những giá trị tham khảo của Hà Nội... nhấn mạnh đến một số chỉ tiêu kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công tác quy hoạch quản lý xây dựng và phát triển đô thị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, làm chuyển biến nhận thức xã hội liên quan đến quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Giúp các cấp ủy các cấp nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị và nhân dân trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị.
 
Các thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học... đồng thời, các thành viên trong Hội đồng cũng nhất trí cao về tính cấp thiết của Đề tài, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t