Thực hiện nghiêm việc liên thông một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng công trình điện trung áp (09:50 06/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4295/SCT-QLNL, ban hành ngày 5/9, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai Quyết định số 2280/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018, của thành phố về việc liên thông một số TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc thành phố và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, năm 2018, nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện được nhanh chóng, thuận tiện thông qua một đầu mối - một cửa, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc liên thông một số TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc thành phố và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố. Về việc này, Sở Công Thương đã có hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tại Văn bản số 4221/HD-SCT ngày 23/8/2018 và Văn bản số 111/SCT-QLNL ngày 8/1/2019.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Sở Công Thương đề nghị: Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội nghiêm túc tổ chức triển khai Quyết định số 2280/QĐ-UBND của UBND thành phố, khi thực hiện các thủ tục về thỏa thuận vị trí cột, trạm điện và hành lang lưới điện.

Bên cạnh đó, thực hiện việc chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cấp giấy phép xây dựng; thỏa thuận đấu nối phải hướng dẫn, có biện pháp để các chủ đầu tư công trình điện trung áp triển khai theo đúng quy trình liên thông một cửa các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm trước thành phố đảm bảo đáp ứng mục tiêu đặt ra về giảm thời gian tiếp cận điện năng tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9/2019…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t