Lựa chọn nhà thầu cho 545 gói thầu trong lĩnh vực nông nghiệp bảo đảm đúng quy định (09:36 06/09/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát tình hình thực hiện công tác đấu thầu 8 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2019, Sở NN&PTNT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 545 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là hơn 580,8 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu gần 567,6 tỷ đồng; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là gần 13,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,3%. Các gói thầu đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại trong công tác đấu thầu.

Tình hình triển khai lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, gói thầu: Tất cả các dự án, gói thầu đều được lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của thành phố về đấu thầu. Công tác đấu thầu 8 tháng đầu năm 2019 của Sở NN&PTNT đã đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế. Qua đấu thầu đã lựa chọn được nhà thầu có năng lực đáp ứng được yêu cầu của các gói thầu. Trong quá trình đấu thầu, chủ đầu tư và nhà thầu đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu.

Đáng chú ý, chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ tham gia đấu thầu có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu và cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu thầu đã thực hiện, về cơ bản bảo đảm quy định về thông tin trong đấu thầu (đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu (theo quy định về việc cung cấp thông tin về đấu thầu).

Kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo các quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định của hồ sơ mời thầu được duyệt; các nhà thầu được lựa chọn trúng thầu đã đảm bảo tư cách hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tài chính theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Liên quan đến thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng của Sở NN&PTNT 8 tháng đầu năm 2019 đã có 43 gói đấu thầu rộng rãi áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 67% lựa chọn nhà thầu qua mạng và 60 gói chào hàng cạnh tranh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 54% lựa chọn nhà thầu qua mạng so với các gói thầu đủ điều kiện theo quy định…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật