Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (09:52 06/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, Công đoàn ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Kế hoạch số 3855/KHLT-SGDĐT-CĐN Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019).

Theo đó, Công đoàn ngành phát động đợt thi đua cao điểm cán bộ giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội (10/1954 - 10/2019) với các nội dung cụ thể: Thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn vói cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh; đảm bảo trật tự mỹ quan, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. 
 
Động viên đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện “văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền”, “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; triển khai kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; đẩy mạnh cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức tốt các đợt Hội giảng, Hội thi các cấp có chất lượng, đạt kết quả cao. Tổ chức Hội thảo chuyên môn “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy - học và trong hoạt động công đoàn”. Động viên cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hoạt động của Thành ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”.
 
Vận động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô”, ngày hội “Văn hóa thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên” do Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp tổ chức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành…
 
Thời gian đợt thi đua cao điểm từ ngày 10/9/2019 đến ngày 31/10/2019.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t