Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý cấp bách đê điều, thủy lợi phục vụ phòng, chống lụt bão úng (09:46 06/09/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát tiến độ thực hiện các dự án xử lý cấp bách đê điều, công trình thủy lợi và các trọng điểm phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các dự án do Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư là 26 dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi. Sở đã phê duyệt phương án xử lý cấp bách 25/26 dự án; 1 dự án đang xin ý kiến về phương án xử lý cấp bách gửi Bộ NN&PTNT. Về tiến độ thi công: Đã cơ bản hoàn thành 3/25 dự án; đang thi công 20/25 dự án; chưa thi công 2 dự án do vướng giải phóng mặt bằng.

Các dự án do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư có 5 dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi do các cơn bão số 3, số 4 gây ra năm 2018 trên địa bàn huyện. Đối với các dự án này, Sở NN&PTNT đã phê duyệt phương án xử lý cấp bách 5/5 dự án. Về tiến độ thi công: Đã hoàn thành 1 dự án; đang thi công 2 dự án và 2 dự án mới triển khai.

Các dự án do UBND huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư có 7 dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố hu hỏng công trình đê điều, thủy lợi do các cơn bão số 3, số 4 gây ra năm 2018 trên địa bàn huyện. Sở NN&PTNT đã phê duyệt phương án xử lý cấp bách 7/7 dự án. Về tiến độ thi công: Đã cơ bản hoàn thành 7 dự án.

Các dự án do UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư có 3 dự án xử lý cấp bách. Trong đó, dự án xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K5+000 đến K5+850 đê Hữu Hồng (huyện Ba Vì), Sở NN&PTNT đã phê duyệt phương án xử lỷ cấp bách. Tiến độ thi công đã cơ bản hoàn thành phần cơ và chân kè, phần còn lại (mái, đỉnh kè) chưa có mặt bằng. Hai dự án còn lại (Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Đà, xã Khánh Thượng và xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ sông khu dân cư số 5, thôn Chu Châu, xã Minh Châu), UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT ).

Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ làm chủ đầu tư dự án lắp đặt khẩn cấp trạm bơm dã chiến Quang Lãng. Đến nay, đã đúc tấm đan mái kênh 16.000 tấm đạt 90% khối lượng; đào đúc móng dựng cột tuyến 35kV và cải tạo trạm biến áp Quang Lãng 1; gia công chế tạo sản xuất ống bơm, cút thép, bệ khung giàn lưới chắn rác đạt 80%. Chưa thực hiện xây dựng cổng qua đê, lắp đặt 5 tổ máy bơm chìm xiên 4.000m3/h, hệ thống kênh, nhà quản lý.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các các dự án xử lý cấp bách đê điều, công trình thủy lợi và các trọng điểm phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố, Sở NN&PTNT đề nghị các các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công các công trình đảm bảo hoàn thành phục vụ công tác phòng, chống lụt bão úng năm 2019 và các năm tiếp theo…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t