Khẩn trương xử lý các vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi (09:40 06/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2870/SNN-TL, ban hành ngày 3/9, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong tháng 7/2019 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp thủy lợi, tổng số các vụ vi phạm công trình thủy lợi còn tồn tại trên địa bàn thành phố tính đến hết tháng 7 năm 2019 là: 9.534 vụ, giải tỏa được 1.924 vụ. Trong tháng 7/2019, tổng số vụ phát sinh là 50 vụ, giải tỏa được 4 vụ, còn tồn tại 49 vụ trong tháng 7.

Theo Sở NN&PTNT, hiện đang trong mùa mưa, bão năm 2019, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và phục vụ sản xuất UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi xây dựng kế hoạch cụ thể giải tỏa vi phạm. Đặc biệt là các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi, trên các trục kênh tiêu chính ảnh hưởng khả năng tiêu thoát lũ và độ thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa, bão năm 2019.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra, xử lý giải tỏa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước các hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây), Suối Hai (huyện Ba Vì), Đồng Đò, Đồng Quan (huyện Sóc Sơn)... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ thủy lợi và triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, xin cấp giấy phép đối với các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên báo cáo kết quả xử lý giải tỏa về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND thành phố…

Đối với các quận, huyện, thị xã có phát sinh vi phạm trong năm 2019: Kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi, các vụ việc vi phạm mới phát sinh; ngăn chặn vi phạm mới, tái vi phạm xảy ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc xử lý giải tỏa và để xảy ra tình trạng vi phạm tiếp diễn, đặc biệt là các huyện phát sinh nhiều vi phạm như: Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất và các địa phương có hồ chứa nước như: Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây...

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố phân công cán bộ, công nhân viên tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý; không để tình trạng đổ chất thải rắn, phế liệu xây dựng vào kênh mương, sông, hồ gây ách tắc dòng chảy; tố chức chặt hạ cây, dọn dẹp cỏ rác, phế thải trong kênh; nạo vét các gầm cầu; chặt cây phát quang bờ mái kênh đảm bảo thông thoáng dòng chảy; kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nêu trên theo quy định của pháp luật. Phổ biến đến toàn thể người lao động về các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các nội dung thuộc trách nhiệm trong quản lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi...

Các doanh nghiệp thủy lợi thường xuyên kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải tỏa vi phạm theo các quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải kiểm tra vụ việc, trực tiếp làm việc với chính quyền cơ sở, báo cáo ngay về UBND thành phố và Sở NN&PTNT để xem xét, giải quyết…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t