Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố (10:14 05/09/2019)


HNP - Chiều 4/9, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố đề tài "Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố


Đề tài do Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy làm chủ nhiệm; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu có GS,TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu.

Việc xây dựng đề tài nhằm mục tiêu xác định cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở lý luận về quốc phòng, an ninh của thủ đô. Đánh giá thực trạng công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của thủ đô trong giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, dự báo tình hình, những nhân tố tác động đến công tác quốc phòng, an ninh của thủ đô. Đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, làm chuyển biến nhận thức xã hội. Giúp các cấp ủy các cấp nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh thủ đô.
 
Các thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học... đồng thời, các thành viên trong Hội đồng cũng nhất trí cao về tính thiết thực, cấp thiết của đề tài, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu và khẳng định, những ý kiến đóng góp của các thành viên sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố sớm hoàn thiện đề tài, trình cấp trên xét duyệt.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật