Hà Nội chào đón năm học mới 2019-2020: Quyết tâm giữ vững danh hiệu lá cờ đầu (19:57 04/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, cùng với học sinh trên cả nước, 2 triệu học sinh Thủ đô chính thức bước vào năm học mới 2019-2020. Với quyết tâm tiên phong trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục có những giải pháp hiệu quả nhằm giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của cả nước trong Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh Trường THPT Phan Huy Chú hân hoan chào đón năm học mới


Năm học này, thành phố có 2.746 trường học các cấp với hơn 2 triệu học sinh, tăng 40.000 học sinh so với năm học trước 2018-2019. Trong đó, có 67 trường học các cấp xây dựng mới (gồm 34 trường thành lập mới) với tổng kinh phí khoảng 3.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn Thành phố đã cải tạo 407 trường học các cấp với tổng số tiền 5.200 tỷ đồng; mua sắm các trang thiết bị chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học với tổng số tiền hơn 745 tỷ đồng.
 
Đây là năm học mà ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, là năm bản lề để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới vào năm học tiếp theo.
 
Trên cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, ngành Giáo dục Thủ đô tập trung tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường. Ngoài ra, ngành cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục ở các cấp học, đặc biệt quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh cũng sẽ được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. 
 
Đặc biệt, vào giữa tháng 8, trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 với 8 nhiệm vụ, giải pháp căn bản. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp để bảo đảm chỗ học có chất lượng lâu dài cho học sinh. Ngành Giáo dục Thủ đô đang tích cực tham mưu với UBND thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là giải pháp để ngành Giáo dục Thủ đô phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Việc đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường nguồn lực cho giáo dục, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học ở vùng khó khăn sẽ được triển khai. 
 
Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành trong năm học 2019-2020. Đội ngũ này không chỉ được quan tâm để bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, mà còn được tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Để bảo đảm chất lượng đội ngũ, Hà Nội cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiên quyết và nghiêm khắc đối với các sai phạm ở cơ sở, nhất là với các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo. Việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, trong đó có vai trò nêu gương trong đạo đức, nhân cách, ý thức tự học của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được đặc biệt coi trọng trong năm học 2019-2020. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh và xây dựng hình ảnh đẹp của người giáo viên Thủ đô…
 
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội luôn coi trọng, quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo; chú trọng giáo dục phát triển toàn diện và phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi người học”. Bên cạnh đó, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW là giáo dục toàn diện, gắn học với hành giúp học sinh vững kiến thức, giỏi vận dụng, có phẩm chất đạo đức, nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển Thủ đô, đất nước… Điều này một lần nữa khẳng định rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật