Bảo vệ cây mới trồng đảm bảo an toàn mùa mưa bão năm 2019 (09:49 06/09/2019)


HNP - Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 7780/SXD-HT về tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, vận động người dân có biện pháp bảo vệ cây mới trồng đảm bảo an toàn mùa mưa bão năm 2019.

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại và hạn chế việc lấy mất các cọc chống cho cây bóng mát mới trồng trên địa bàn Thành phố đang tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa bão năm 2019 và ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng và phát triển cây mới trồng; Để có cơ sở thống nhất quy chế phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh căn cứ vào thực tiễn quản lý, duy trì cây bóng mát khẩn trương đề xuất quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống cho cây bóng mát theo nội dung chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Văn bản số 9723/SXD-HT ngày 22/10/2018 gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để thống nhất quy chế phối hợp bảo vệ các cọc chống cho cây mới trồng.

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đôn đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống cho cây bóng mát nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến cây. Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh phối hợp với các đơn vị được Thành phố giao thực hiện quản lý duy tu, duy trì cây bóng mát trên địa bàn Thành phố thống nhất Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống gửi UBND cấp huyện để phối hợp trong công tác bảo vệ các cọc chống cho cây bóng mát.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã/phường/thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân có biện pháp bảo vệ cây mới trồng; phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các đơn vị được giao thực hiện quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến cây bóng mát, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến cây đặc biệt là các cọc chống để chấm dứt tình trạng trên.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t