Hà Nội: Hình thành nhiều vùng chăn nuôi trọng điểm, ứng dụng công nghệ cao (09:39 06/09/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát tình hình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư và chăn nuôi sinh học, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành và phát triển 15 vùng chăn nuôi tập trung (2 vùng chăn nuôi bò sữa, số lượng 10.828 con; 4 vùng chăn nuôi lợn, số lượng 195.000 con; 9 vùng chăn nuôi gia cầm, số lượng 5,8 triệu con); 76 xã chăn nuôi trọng điểm (15 xã chăn nuôi bò sữa; 19 xã chăn nuôi bò thịt; 13 xã chăn nuôi lợn và 29 xã chăn nuôi gia cầm). Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 4.294 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư (31 trại chăn nuôi bò sữa, với 680 con; 98 trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, với 2.460 con; 1.185 trại chăn nuôi lợn, với 491.090 con; 2.980 trại chăn nuôi gia cầm, với 8.190.440 con).

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố hiện có 101 mô hình trang trại chăn nuôi tập trung khép kín và ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm đạt trên 30% so với tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển những giống mới có năng suất chất lượng cao. Các giống mới đã khẳng định được về đặc tính thích nghi và hiệu quả kinh tế như bò nuôi thịt BBB, Wagyu, bò sữa HF thuần và 7/8 HF, gà D300, giống lợn nái nhập từ Pháp với khả năng sinh sản trên 25 con cái sữa/nái/năm.

Việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo đối với bò, lợn và gà cũng đã giúp cải tạo nhanh đàn giống của Hà Nội. Hiện nay, tỷ lệ lợn nái ngoại thuần và nái ngoại chiếm 86%, đàn lợn nái ngoại cao sản nhập từ Pháp, Đan Mạch cho năng suất sinh sản vượt trội, số lợn con cai sữa của đàn lợn nái ngoại đạt trên 25 con/nái/năm; tỷ lệ đàn bò thịt được lai tạo giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh bò ngoại chất lượng cao như bò Lai Sind, Brahman, BBB... đạt trên 90%. Với mong muốn đưa ngày càng nhiều giống bò chất lượng cao phục vụ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, từ năm 2017, thành phố đã nhập tinh bò thịt chất lượng cao (giống bò Wagyu) để đưa vào lai tạo. Đến nay, đã có trên 1.600 con bê lai F1 Wagyu đã được sinh ra, tập trung chủ yếu tại huyện Ba Vì.

Qua rà soát của Sở NN&PTNT, 100% các cơ sở chăn nuôi đã ứng dụng sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự phối trộn có bổ sung các hoạt chất như enzym, probiotic, axit hữu cơ... vào thức ăn để bổ sung cho vật nuôi trong quá trình chăn nuôi. 75% số trại bò sữa; 44% số trại chăn nuôi bò thịt; 44% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm Biogas; 65% số trại chăn nuôi bò sữa; 28% số trại chăn nuôi bò thịt; 29% số trại chăn nuôi lợn và 34% số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi. Đối với chăn nuôi lợn và gà sử dụng hệ thống chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi quy mô lớn; đối với chăn nuôi bò sữa sử dụng hệ thống làm mát đạt trên 80%; bò thịt đạt trên 50%.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t