Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống (12:14 07/09/2019)


HNP - Liên ngành: Sở LĐ,TB&XH - Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 2852/HD-LN về Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND TP quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của Thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ được quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 04/2019/NQ- HĐND, ngày 08/7/2019, của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội.


Cụ thể: Hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo. Để được hỗ trợ: Đối tượng đảm bảo đủ 03 điều kiện sau: Là người cao tuổi cô đơn; hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng; hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo; Là thành viên hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo hoặc cận nghèo; có trong danh sách hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được UBND cấp xã quyết định công nhận; Hộ gia đình không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng người đó không còn khả năng lao động.

 

Mức hỗ trợ: 1.400.000 đồng/người/tháng đối với người có hộ khẩu thường trú và hiện sinh sống tại khu vực thành thị (các phường, thị trấn); 1.100.000 đồng/người/tháng đối với người có hộ khẩu thường trú và hiện sinh sống tại khu vực nông thôn (các xã); Mức hỗ trợ hàng tháng sẽ được điều chỉnh tương ứng khi chuẩn nghèo của Thành phố thay đổi. Thời gian áp dụng: Chính sách hỗ trợ hàng tháng được thực hiện từ ngày 01/8/2019 và sẽ dừng thực hiện nếu đối tượng không đảm bảo đủ cả 3 điều kiện quy định nêu trên.

Chính sách thứ hai: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho thành viên hộ gia đình nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo.


Đối tượng: Thành viên hộ gia đình nghèo được UBND Cấp xã ra Quyết định công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên. Mức hỗ trợ: 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Thời gian áp dụng: Không quá 36 tháng kể từ tháng kế tiếp sau khi hộ gia đình nghèo được công nhận thoát cận nghèo.

Chính sách thứ ba: Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (kể cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên) là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo.


Đối tượng: Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (bao gồm tiểu học, THCS, THPT, kể cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên); là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo (không phân biệt hộ thoát nghèo trở thành hộ cận nghèo hay thoát nghèo trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên). Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% học phí. Mức hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập cụ thể từng địa bàn theo quy định của HĐND Thành phố; Hỗ trợ chi phí học tập 100.000 đồng/tháng/học sinh theo quy định của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019. Thời gian áp dụng: Theo thời gian học thực tế; không quá 9 tháng/năm học; tối đa không quá 03 năm học kể từ tháng sau khi hộ gia đình được công nhận thoát nghèo.

Chính sách thứ tư: Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội.


Đối tượng: Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo; Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Chính sách: Được tiếp nhận vào các cơ sở Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ,TB&XH và hưởng chính sách nuôi dưỡng theo độ tuổi và các chính sách khác như các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội. Thời gian áp dụng: Kể từ khi có Quyết định tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t