Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phát động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực” (14:20 04/09/2019)


HNP - Ngày 29/8, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-CĐN, triển khai phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nói không với tiêu cực”.

Theo kế hoạch, đi đôi với tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động nâng cao nhận thức của CB, CC, VC trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội vận động CB, CC, VC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị... loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất là các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định CB, CC, VC không được làm. Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, chính sách tiền lương, thu nhập đảm bảo để cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng khi thực thi công vụ. Xây dựng tiêu chí và quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chế tài và hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có tiêu cực hoặc có chỉ số hài lòng thấp…

Bên cạnh đó, vận động CB, CC, VC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Tuân thủ quy định những điều đảng viên, CC, VC không được làm. Cùng với phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; cam kết thực hiện “Nói không với tiêu cực”; đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CB, CC, VC. Từ đó, hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung Cuộc vận động cho phù hợp…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật