Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, nơi công cộng ngành Nông nghiệp Hà Nội (14:23 04/09/2019)


HNP - Ngày 29/8, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ban hành Kế hoạch số 29/KH-CĐN, triển khai phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo đó, đối với cơ quan, sẽ thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với CB, CC, VC, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với đó, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo của thành phố về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan.

Đáng chú ý, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đẩy mạnh CCHC, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử trong đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hằng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật