Tăng cường công tác xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 2019 (16:16 03/09/2019)


HNP - Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3553/KH-TTBVĐTCQ về triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động tài chính gây quỹ, tăng cường công tác xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 2019.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phòng chống dịch, bệnh, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và huy động gây quỹ; Tăng 20% nguồn tài chính huy động hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm tại 30 quận huyện thị xã tại Hà Nội năm 2019 so với năm 2018.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các trường học, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm; Đưa tin bài, phóng sự về các hoạt động huy động, hỗ trợ phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm trên phương tiện thông tin đại chúng.


Trong công tác huy động cộng đồng: Tổ chức lồng ghép với các hội nghị ban, ngành, đoàn thể nhằm tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người mắc dịch, bệnh nguy hiểm có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức Hội nghị Tuyến truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm, tăng cường công tác xã hội hóa trong phòng chống dịch, bệnh, gây quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quỹ năm 2019. Tổ chức hội nghị điểm năm 2019 tại huyện Thanh Trì.

Đối với công tác quản lý, điều hành: Kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quận, huyện, thị xã và thành phố; Tổng kết, khen thưởng đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có đóng góp trong công tác huy động tài chính hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật