Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chứng thực, hộ tịch (16:15 03/09/2019)


HNP - Sở Tư pháp Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2908/STP-HCTP về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chứng thực, hộ tịch.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, chứng thực tại địa phương, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, chứng thực tại địa phương, đặc biệt trong việc thu phí, lệ phí, quản lý hồ sơ hành chính, sổ sách; Bố trí đúng, đủ công chức thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch tại phòng Tư pháp và UBND cấp xã; đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ công tác chứng thực, hộ tịch tại địa phương.

Xử lý nghiêm công chức có hành vi vi phạm Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2019 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Luật Hộ tịch; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Chỉ đạo phòng Tư pháp: Thực hiện công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; Kiểm tra và khắc phục ngay những tồn tại, sai sót trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND cấp xã. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã: Thực hiện việc chứng thực, đăng ký hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật về chứng thực và hộ tịch; Quản lý, sử dụng con dấu, biên lai thu phí, lệ phí chứng thực, hộ tịch đúng quy định, không để xảy ra trường hợp công chức tự ý sử dụng con dấu, biên lai thu phí, Ịệ phí trái quy định của pháp luật; Thu, nộp, thống kê, báo cáo, quản lý, sử dụng phí chứng thực, lệ phí hộ tịch đúng quy định, không để xảy ra trường hợp bỏ sót, không vào sổ hoặc vào sổ việc thu phí, lệ phí không chính xác; Phối hợp với các đơn vị công chứng, đấu giá tài sản, luật sư trong việc tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin giải quyết hồ sơ lĩnh vực hộ tịch.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật