Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoach tín dụng năm 2019 (16:22 03/09/2019)


HNP - Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố vừa ban hành Quyết định số 4564/QĐ-BĐD về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019.

Theo quyết định, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 cho UBND các quận, huyện, thị xã tăng 60 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo, cụ thể: Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Tăng 40 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo; Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Tăng 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo.

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội quản lý, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phê duyệt phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật